غیر طنز

قصه آموزنده |قصه آموزنده ۱ پیرمرد و مزرعه گوینده: خانم نجفی

قصه آموزنده

قصه آموزنده ۱ قصه آموزنده پیرمرد و مزرعه گوینده: خانم نجفی (منبعد آیتمی با نام قصه های آموزنده در نظر گرفتیم باهمکاری و صدای خانم نجفی که سعی میکنیم علاوه بر جنبه سرگرمیش مفید و پندآموز هم باشه) پیج ما در اینستاگرام

ادامه مطلب »