نیشابوریا

شنا کردن دوتا پسر بچه داخل جوب آب ( قوته تو جوب 😐😂 مسولین رسیدگی کنن😏)

شنا کردن

شنا کردن دوتا پسر بچه داخل جوب آب شنا کردن دوتا پسر بچه داخل جوب آبی که شهرداری برای درختها پر کرده بوده چه حالیم میکنن😂 😂 شنا کردن به لهجه نیشابوری (قوتَه خاردَن)😂 😂 پیشنهاد میکنم که صدا ها و ویدئو ها رو هم ببینید که حالتون بیاد سرجاش نیشابوریا …

ادامه مطلب »

تاسیسات هسته‌ای رحمت آباد ( بالاخره رونمایی شد💪😀)

تاسیسات هسته‌ای رحمت آباد تاسیسات هسته‌ای رحمت آباد هم بالاخره رونمایی شد💪 کاری از دانشجوهای بزغان😀که پرچمشون همیشه بالاست🇮🇷🎌 (حتما ببینیدش😉)  

ادامه مطلب »

گزارش پنج با لهجه نیشابوری ،کلیپ طنز با لهجه نیشابوری

گزارش پنج با لهجه نیشابوری گزارش پنج با لهجه نیشابوری 😂😂😂 این کلیپ طنز توسط بروبچ نیشابوری ساخته شده واقعا دمشون گرم خیلی خنده داره پیشنهاد میکنم حتما ببینید. (برن زیر تریلی کلونا البته لاکی بشه نه اهنی😂😂😂). (از بس کوفتراره پر مدا مگفتن گ. خاردم خاب ۴۵ دقه کفتر …

ادامه مطلب »